Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zorganizowało pod Ministerstwem Infrastruktury happening "Dzień Długich Nosów". Aby przypomnieć ministrowi Krystkowi, że Narodowa Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007-2013 powinna być konsultowana ze społeczeństwem, zanieśli mu nietypową przesyłkę - długi na 7 metrów nos.

- Ten nos Pinokia symbolizuje manipulacje, jakie popełniło Ministerstwo Infrastruktury przy tworzeniu transportowej części Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Odbywa się to wbrew licznym zapewnieniom rządu i prezydenta, że prace nad nowym NPRem mają być prowadzone z jak najszerszym udziałem społeczeństwa - powiedział Krzysztof Rytel z CZT.

Rytel zwraca uwagę, że założenia NPRu miały być konsultowane w zakresie transportu we wrześniu na spotkaniu w Toruniu, które jednak odwołano, obiecując zorganizowanie konferencji w Ministerstwie. 28 pażdziernika 2004 r. odbyła się konferencja, na której miano konsultować założenia do Strategii Rozwoju Transportu - jednego z dokumentów związanych z NPRem Tymczasem na konferencji tej minister Krystek oświadczył, iż nie będzie kontynuował opracowywania dokumentów odziedziczonych po przednikach. Zaś obecnie na stronach internetowych Ministerstwa przedstawiono Strategię, zbliżoną z przesłanymi wówczas założeniami. W dodatku napisano w niej, że Założenia Strategii były konsultowane na październikowej konferencji.

- W rezultacie projekt Strategii jest bardzo zły. Jest to dokument opracowany źle metodologicznie i merytorycznie, sprzeczny z polityką transportową Unii Europejskiej i szeregiem dokumentów rządowych - mówi Rytel. Skandalem jest to, że nowy NPR przewiduje podział środków na infrastrukturę drogową i kolejową w stosunku 80:20 (bieżący 60:40). Jednym z celów "rozwojowych" w dziedzinie kolei jest zmniejszenie długości czynnych linii z 19,5 tys km do 16 tys km. Oznacza to upadek kolei w Polsce i znaczny wzrost ruchu na drogach (ponad dwukrotny), ze wszystkimi tego konsekwencjami dla warunków życia ludzi, wydatków na system zdrowotny i ochronę środowiska, zwiększeniem problemu korków.

Po happeningu przedstawiciele stowarzyszenia złożyli w ministerstwie prostest przeciwko praktykom ministerstwa podczas konsultacji, a także opinię o projekcie Strategii Rozwoju Transportu. Obydwa dokumenty oficjalnie poparli:

- Urszula Burkot, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki;

- dr Andrzej Kassenberg, Instytut Na Rzecz Ekorozwoju;

- Jakub Majewski, Instytut Rozwoju i Promocji Kolei;

- Piotr Rymarowicz, Towarzystwo na rzecz Ziemi;

- Krzysztof Rytel, Centrum Zrównoważonego Transportu;

- Tomasz Wałkowicz, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych;

- Magdalena Zowsik, stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

Chcemy, aby Strategię Rozwoju Transportu napisano od nowa i  skonsultowano z organizacjami pozarządowymi - oświadczył Krzysztof Rytel.

Z każdym wypowiadanym kłamstwem nos ministra Krystka rośnie i rośnie...