Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Od 10 stycznia zmienia się rozkład jazdy na trasie Warszawa - Łódź. Pociągi po kilku latach przerwy tę trasę pojadą szybciej niż w 2 godziny. Średni czas przejazdu zmaleje o ok. 30 minut, np. Łodzianin po wyjeździe z Fabrycznej o 6:27 na Centralnej ma być po 97 minutach (obecnie 120 minut). Po 10.I pociągi pojadą po obu torach z prędkością do 120 km/h. Pasażerowie odczują efekty prowadzonej od półtora roku modernizacji linii. Czas jazdy Łódź - Warszawa wyniesie zwykle ok. 100 minut. Ruch jednotorowy dalej będzie prowadzony tylko na 2 km odcinku Skierniewice - Skierniewice Park.

Wraca normalność

Zyskają pasażerowie jadący do Warszawy. Zostanie przywróconych 6 par pociągów. Pojadą one zwykle szybciej o 20-30 minut niż obecnie. Poprawi się oferta dla mieszkańców Skierniewic, którzy do Łodzi (67 km) pojadą o blisko 30 minut krócej. Pociąg osobowy po 10.I pokona trasę szybciej niż robi to dzisiaj pospieszny, który pojedzie ją poniżej godziny. Osoby jadące do pracy na 8-ą do Łodzi ze Skierniewic wstaną godzinę później, zamiast pociągiem o 5:47 pojadą o 6:42. Aby dojechać do Warszawy do pracy na 9-tą, można będzie pospać 40 minut dłużej – pociąg Telimena pojedzie z Fabrycznej o 6:57 zamiast o 6:15. Średnio pojedziemy szybciej z Łodzi do Warszawy o 28 minut, z Warszawy do Łodzi o 33 minuty.

Łodzianie będą mieli dogodne przesiadki w Koluszkach z pociągów osobowych na jadące dalej pociągi do Częstochowy, Bielska Białej, Opola, Katowic. Podobnie w drodze powrotnej pasażer jadący z tych kierunków będzie miał wygodne skomunikowanie w kierunku Łodzi. Pociągi osobowe będą kursować cyklicznie tzn. odjazdy z Łodzi Fabrycznej będą 20 minut po godzinie. Skrócenie czasów jazdy na trasie Widzew - Skierniewice wpłynie też na zmiany rozkładu jazdy na liniach... do Sieradza, z Koluszek do Częstochowy, czy z Koluszek do Tomaszowa. Z Łodzi Fabrycznej do Sieradza pociągi także pojadą o stałych końcówkach minutowych (minut 33), które ułatwiają zapamiętanie pasażerom godzin kursowania. Do tej pory z powodu wydłużenia czasu jazdy pociągów pospiesznych jadących z Warszawy do Wrocławia, niektóre pociągi osobowe miały zmieniony rozkład jazdy.

Pierwszy sukces ministra Grabarczyka

Opisana powyżej poprawa do niedawna nie była wcale tak oczywista. Centrum Zrównoważonego Transportu, monitorując przebieg prac modernizacyjnych na sieci PKP, oszacowało w listopadzie opóźnienie robót na ok. 3 miesiące, które stale się powiększało. Prace się ślimaczyły, zatrudnionych było zbyt mało robotników np. wykonanie wymiany rozjazdów na głowicach wyjazdowych ze stacji Gałkówek na jednym torze trwało miesiąc.

Po nominacji Cezarego Grabarczyka sytuacja uległa diametralnej zmianie. Przy modernizacji zaczęło pracować ponad 500 robotników (blisko 3 razy więcej), którzy zaczęli pracować efektywniej. Wymiana kolejnych rozjazdów na stacji Gałkówek na jednym torze trwała ok. tygodnia, czyli tyle jak na innych kolejach! Nowy minister zażądał szybkich efektów wykonywanej za ok. 19 mln zł/km odcinka modernizacji. W połowie grudnia zorganizowano spotkanie w Koluszkach z udziałem ministra poświęcone zakończeniu modernizacji. Przez kolejne dwa tygodnie wykonano ostatnie prace na stacji Gałkówek i koło Dąbrowic, które pozwoliły otworzyć drugi tor na odcinku Skierniewice Park - Płyćwia.

Pytanie, czemu poprzedni minister transportu nie potrafił wyegzekwować od zarządcy torów - PKP PLK realizacji prac zgodnie z harmonogramem.

Nie ma róży bez kolców

Niestety modernizacja linii kolejowej powoduje znaczny wzrost stawek dostępu do torów. (Mechanizm ten został szczegółowo opisany w Rynku Kolejowym 12/2007 str. 40 w artykule Stanisława Biegi). W efekcie za przejazd pociągu na długości 1 km torów trzeba zapłacić przy prędkości 140 km/h (od 1 kwietnia) za skład wagonowy 15,9 zł/km wobec 3,9-5,8 zł przy wcześniejszej prędkości maksymalnej 60-100 km/h. Powoduje to wzrost kosztów dostępu do torów w łódzkiem w skali roku o 11 mln zł, które musi pokryć samorząd województwa.

W związku z tym po 1 lutego nastąpi kolejna zmiana rozkładu jazdy, która niestety będzie oznaczać też zawieszenia pociągów osobowych. Na przykład po 1.II nie pojedzie pociąg o 15:04 z Łodzi Fabrycznej do Koluszek (są pociągi o 14:57 - pospieszny - i 15:20 - osobowy), nie pojadą też 3 pary pociągów na odcinku Koluszki - Skierniewice (o 3:45, 17:17 i 22:17 ze Skierniewic na odcinku do Koluszek, z Koluszek do Skierniewic o 14:00, 17:56 i 22:58, ze względu na małą liczbę pasażerów), gdyż po zmianie stawek pociągi te są wysoko deficytowe.

Zasady naliczania stawek wynikają z obowiązującej ustawy o transporcie kolejowym i zatwierdzonego przez UTK 20 lipca 2007 r. cennika PKP PLK.

Czasy jazdy pociągów na trasie Warszawa - Łódź do i po 10 stycznia

Nr pociągu odjazd z W-wy Centr. - przyjazd do Łodzi Fabr. do 10.I. czas jazdy do 10.I [min] odjazd z W-wy Centr. - przyjazd do Łodzi Fabr. po 10.I. czas jazdy po 10.I [min] różnica [min]
22501 4:50-7:25 155 5:50-7:40 110 -45
22101 6:53-9:09 136 6:28-8:17 109 -26
22103 7:55-10:18 143 7:20-9:04 104 -39
22503 NIE KURSUJE 8:28-10:11 103
22105 NIE KURSUJE 9:20-11:02 102 -22
79100 9:50-11:54 124 9:50-11:43 113 -11
22505 NIE KURSUJE NIE KURSUJE
22107 NIE KURSUJE 11:28-13:07 99
22507 NIE KURSUJE 12:20-13:59 99
22109 13:40-15:52 132 13:20-15:04 104 -28
22509 NIE KURSUJE 14:20-16:04 104
22111 15:20-17:52 152 15:20-17:04 104 -48
22511 16:20-18:45 145 16:20-18:06 106 -39
2201 17:15-19:20 125 17:15-18:51 96 -29
22515 18:35-20:45 130 18:20-20:00 100 -30
22113 19:50-22:09 139 19:23-21:04 101 -38
NIE KURSUJE 20:15-22:00 105
22115 21:20-23:20 120 21:20-22:59 99 -21
Średnio 136 Średnio 103 -33

Średni czas przejazdu pociągów pośpiesznych z Warszawy Centralnej do Łodzi Fabrycznej ulegnie skróceniu o 33 minut.

Czasy jazdy pociągów na trasie Łódź - Warszawa do i po 10 stycznia

Nr pociągu odjazd z Łodzi Fabr. - przyjazd do W-wy Centr. do 10.I czas jazdy do 10.I [min] odjazd z Łodzi Fabr. - przyjazd do W-wy Centr. po 10.I czas jazdy po 10.I [min] różnica [min]
33500 4:30-6:32 122 4:57-6:32 95 -27
33100 5:18-7:30 132 5:47-7:31 104 -28
3300 6:06-8:06 120 6:27-8:04 97 -23
33102 6:15-8:25 130 6:57-8:40 103 -27
33502 NIE KURSUJE 8:03-11:02 102 -22
33104 8:52-11:01 129 9:09-10:53 104 -25
33504 NIE KURSUJE 9:55-11:31 96
33106 10:40-12:41 121 10:57-12:39 102 -19
33506 NIE KURSUJE 11:57-13:33 96
33108 NIE KURSUJE 12:52-14:30 98
33508 NIE KURSUJE NIE KURSUJE
97110 14:15-16:17 122 14:15-16:00 105 -17
33110 15:54-18:19 145 14:57-16:38 101 -44
33510 NIE KURSUJE 15:57-17:40 103
33112 17:40-19:53 133 16:57-18:44 107 -26
33512 NIE KURSUJE 17:57-19:39 102
33114 19:19-21:29 130 19:00-20:40 100 -30
33116 20:40-22:41 121 20:57-22:32 95 -26
Średnio 128 Średnio 100 -28

Średni czas przejazdu pociągów pośpiesznych z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej ulegnie skróceniu o  28 minut.