Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Wstęp

Opracowanie Koncepcja rewitalizacji przewozów kolejowych na linii Piła - Wałcz z wykonaniem analizy otoczenia konkurencyjnego przewozów pasażerskich na ww. trasie zostało wykonane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wyniku umowy zawartej w czerwcu 2007 roku.

Celem opracowania było określenie potrzeb komunikacyjnych na trasie Piła - Wałcz ze szczególnym określeniem docelowej pozycji kolei pasażerskiej. W ramach prac nad koncepcją wykonano badania kordonowe na trasach wylotowych z Piły i Wałcza, zbadano całkowite potoki w komunikacji pasażerskiej wykonywanej przez PKS Wałcz, Wałeckie Towarzystwo Przewozowe (WTP) oraz PKP Przewozy Regionalne. W celu poznania dostępności komunikacji publicznej wykonano badania dostępności pieszej na obszarze Piły i Wałcza w celu określenia stopnia atrakcyjności punktów obsługi pasażerów. W celu poznania preferencji pasażerów transportu publicznego wykonano pogłębione badania ankietowe.

Przeprowadzone prace przy koncepcji można uznać za modelowe dla tego typu opracowań. Dla uzyskania merytorycznych wniosków dokonano analizy podziału zadań transportowych na trasie Piła - Wałcz, rozpoznano w podziale godzinowym wielkości przewozów, zidentyfikowano podstawowe grupy pasażerów i cele podróży, uzyskano ocenę istniejącej komunikacji publicznej, dokonano oceny funkcjonujących przewozów pod kątem ich jakości, wykonano model docelowy funkcjonowania konkurencyjnej komunikacji kolejowej, zinwentaryzowano istniejące czynniki wpływające na marginalną rolę transportu kolejowego.

Wznowione przewozy kolejowe na linii Piła - Wałcz w kilka miesięcy po rewitalizacji linii mają 3% udział w przewozach i 5% w przewozach transportem publicznym. Badania potwierdziły masowy charakter przewozów na linii Piła - Wałcz i dominujący udział w przewozach komunikacji publicznej, autobusowej. Przewoźnikiem posiadającym obecnie blisko 3⁄4 rynku przewozowego na tej linii jest firma WTP. Kolej, po wznowieniu przewozów po blisko 8 latach przerwy ma znaczenie marginalne - 5%. Udział ten, jak wynika z innych badań, został uzyskany mimo wielu przeciwności, wśród których najważniejsze acz nie jedyne to niekonkurencyjne ceny biletów jednorazowych, niedostosowanie rozkładu jazdy do głównych grup klientów, minimalny poziom oferty przewozowej (3 pary pociągów wobec ponad 60 par autobusów w dni robocze), słaba dostępność kolei względem innych środków transportu. Mimo to komunikacja autobusowa nie jest optymalnym rozwiązaniem problemów transportowych, gdyż dominują przewozy transportem indywidualnym. Nie jest to przypadek, gdyż przyjmuje się w literaturze przedmiotu, że atrakcyjny transport publiczny nie może zabierać pasażerowi więcej czasu o 1/3 niż transport indywidualny. Komunikacja autobusowa WTP i PKS mimo wielu zalet, ma też jedną poważną wadę - czas jazdy dłuższy o ponad połowę od komunikacji indywidualnej.

Wykonane analizy pozwoliły określić warunki brzegowe, które są niezbędne w celu stworzenia zrównoważonego modelu transportu na linii Piła - Wałcz. Mimo oczywistych zalet komunikacji autobusowej - gęstej sieci przystankowej, wysokiej częstotliwości kursowania, prowadzenia kursów o charakterze penetrującym, stosunkowo wysokiej oceny tej komunikacji przez jej klientów, istnieje potrzeba uzupełnienia transportu publicznego o środek transportu szybki i bezpieczny.

Podstawowym mankamentem komunikacji autobusowej jest stosunkowo długi czas przejazdu trasy, który dla trasy najważniejszego przewoźnika wynosi ok. 50 minut, co dla trasy 28 km daje prędkość handlową ok. 35 km/h. Kursy penetrujące, które zapewniają obsługę okolicznych wsi na trasie powodują, że całkowity czas przejazdu ulega wydłużeniu do niekonkurencyjnego poziomu względem komunikacji indywidualnej. Dlatego kolej pasażerska powinna stać się konkurencyjnym środkiem transportu ze względu na najkrótszy czas przejazdu, możliwość wprowadzenia niższych cen biletów, planowany do użytkowania od grudnia 2007 r. na linii nowoczesny tabor niskopodłogowy, rozszerzenie oferty o przystanek Wałcz Raduń.

Podobny postulat w zakresie obsługi koleją miast dawnego województwa pilskiego należy sformułować także w odniesieniu do linii Piła - Chodzież.

Pobierz opracowanie

Koncepcja rewitalizacji przewozów kolejowych na linii Piła - Wałcz z wykonaniem analizy otoczenia konkurencyjnego przewozów pasażerskich na ww. trasie: PDF, 6023 kB

Zespół autorski: Stanisław Biega, Wojciech Szymalski.

Prace przy koncepcji: Melania Żalińska, Tomasz Rychter, Karol Twarowski, Franciszek Grzegorek, Marek Szpirko, Ryszard Boduszek, Krzysztof Rytel, Marta Jarocka.

Wszelkie prawa zastrzeżone.