Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Ekipa Centrum Zrównoważonego Transportu była dziś w Płońsku i indagowała samorządowców do podjęcia zdecydowanych kroków w celu zapobiegnięcia likwidacji linii Nasielsk - Sierpc. Wszyscy zgodzili się na oświadczenie, które im podsunęliśmy, i które zostanie rozesłane w najbliższym czasie do sejmiku województwa, marszałka i dyrekcji PKP. Zdecydowano, że w czasie wakacji w miarę możliwości zostaną poczynione kroki do zrealizowania spotkania marszałków województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego z samorządowcami na linii Nasielsk - Toruń (a być może także Kutno - Brodnica).

Program spotkania

KOLEJE LOKALNE - SZANSA DLA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

10:00 - Powitanie uczestników i rozpoczęcie spotkania.

10:15 - Prezentacje:

1. Linie kolejowe w województwie mazowieckim zagrożone zawieszeniem, Wojciech Szymalski, Centrum Zrównoważonego Transportu;

2. Jak zlikwidować rentowną linię kolejową? - przykład działań PKP Przewozy Regionalne na linii kolejowej Nasielsk - Sierpc, Krzysztof Rytel, Centrum Zrównoważonego Transportu;

3. Koordynacja Przewozów Regionalnych przez samorządy na tle rozwiązań europejskich, Wojciech Zdanowski, Instytut Rozwoju i Promocji Kolei.

11:15 - Dyskusja - Czas na decyzję

12:00 - Konferencja prasowa. Na konferencji prasowej spodziewamy się przedstawicieli lokalnej i regionalnej prasy oraz telewizji.

13:00 - Pokaz filmu video pt.: "Wpuszczeni w korek", czas trwania: 1h. (część nieoficjalna).

Oświadczenie samorządów Regionu Płońskiego i Sierpeckiego

My, przedstawiciele samorządów Regionu Płońskiego i Sierpeckiego, w obawie o rozwój naszego regionu, sprzeciwiamy się planowanemu zamknięciu ostatniej przebiegającej po jego terenie linii kolejowej pomiędzy Nasielskiem i Sierpcem. Z uwagi na brak zainteresowania naszymi problemami ze strony koordynującego przewozy kolejowe na tej linii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i rażące zaniedbania spółki PKP Przewozy Regionalne, w szczególności:

- uwzględnianie przy tworzeniu rozkładu jazdy jedynie interesów wąskiej grupy kolejarzy,

- lekceważenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie komunikacji publicznej,

- brak działań zgodnych ze strategią rozwoju województwa w dziedzinie komunikacji kolejowej,

postulujemy:

1. Natychmiastowe przywrócenie kursowania pociągów na linii Nasielsk-Sierpc w zmienionym, korzystnym dla miejscowej ludności rozkładzie jazdy, w szczególności zapewniającym dojazd i powrót do pracy i szkoły w Płońsku, Raciążu i Sierpcu;

2. Doprowadzenie w krótkim czasie do odnowienia taboru na linii Nasielsk-Sierpc, poprzez zakup jednego autobusu szynowego dla tej linii, oznaczającego redukcję kosztów, zwiększenie prędkości i polepszenie jakości przewozów kolejowych.