Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

11 grudnia wszedł w życie nowy cennik stawek dostępu do infrastruktury kolejowej PKP PLK. Przygotowany przez poprzedni zarząd PLK i zaakceptowany przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury cennik wprowadził znaczne podwyżki dostępu dla większości użytkowanych tras w Polsce. Średnio ceny dostępu dla kursujących pociągów są wyższe o ok. 20% niż w rozkładzie jazdy 2004/5. Zamiast obiecanej przez poprzedniego wiceministra Mędzę obniżki opłat o 15%, wprowadzono skokową podwyżkę stawek, zwłaszcza w ruchu pasażerskim.

W przypadku Kolei Mazowieckich wzrost stawek spowodował konieczność wyasygnowania ponad 30 mln zł więcej na przewozy regionalne na Mazowszu, gdyż średnia stawka wzrosła z 5,19 do 7,35 zł za pociągokilometr, czyli o o 42%! Trójmiejska Szybka Kolej Miejska, która nie korzystała z rabatów (stawki średniosieciowe) zapłaci teraz za dostęp do torów PLK więcej „tylko” o ok. 20%. Z naszych analiz wynika, że PKP Przewozy Regionalne zapłaci za pociągi regionalne więcej o ok. 9% niż w br.

Najwięcej wzrosły opłaty za dostęp do torów na liniach magistralnych, po których kursują pociągi Inter City, nawet 2,5 krotnie. Niższe co prawda są opłaty za korzystanie z torów na liniach pozostałych, ale także w przypadku tego przewoźnika koszt dostępu do infrastruktury PLK będzie wyższy.

Do tej pory tacy przewoźnicy z PKP jak InterCity, Cargo, Przewozy Regionalne korzystali z rabatów wynoszących nawet 30% od stawek cennikowych, płacili też stawki średniosieciowe. Obecny cennik zniósł te rabaty, ale jak widać po przykładzie SKM z Trójmiasta stawki dla przewoźnika, który z takich rabatów nie korzystał także są znacznie wyższe.

Radykalny wzrost stawek na liniach magistralnych powoduje, że stawki są niskie, tam gdzie nie kursują pociągi, a znacznie wyższe tam, gdzie pociągi kursują.

Zapewnienia o tańszym dostępie do torów okazały się tylko czystą propagandą państwowego monopolisty. Skompromitowało się także kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury, które uzasadniało przeznaczenie środków z budżetu państwa na kolej planowaną obniżką stawek dostępu o 15%. W rzeczywistości wyższe stawki stanowią zagrożenie funkcjonowania kolei regionalnych w Polsce, gdyż dla PKP Przewozy Regionalne są usprawiedliwieniem dla grożenia zawieszeniem ponad 1100 pociągów. Przewoźnik oczekuje ponad 2 razy wyższego dofinansowania przy dalszym pogarszaniu oferty przewozowej, wynikającym m.in. z coraz wolniej kursujących pociągów.