Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Wykres 2. Przewozy towarowe transportem drogowym i szynowym w Polsce w latach 1995–2008 (w mld tkm). Żródło: EU energy and transport in figures. 2006. European Commission, Directorate-General for Energy and Transport in co-operation with Eurostat; EU energy and transport in figures 2009. European Commission, Directorate-General for Energy and Transport; EU energy and transport in figures. Statistical pocketbook 2010. European Commission.