Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Stanowisko

Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przebiegu linii autobusowej ulicą Dewajtis

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy negatywnie opiniuje projekt poszerzenia ul. Dewajtis i ul. Pergaminów, w sposób umożliwiający ruch autobusów komunikacji miejskiej oraz projekt budowy pętli autobusowej na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jednocześnie Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podtrzymuje stanowisko Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii podjęte na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2007 r. [zobacz >>>], dotyczące konieczności skomunikowania dotychczasowej siedziby UKSW przy ul. Dewajtis z campusem UKSW, ul. Wójcickiego 1/3, w Warszawie. Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ponownie podkreśla, że niezbędne jest połączenie linii autobusowej obydwu tych lokalizacji od strony Wisłostrady, bez wjazdu autobusu w ul. Dewajtis. Ponadto Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy stwierdza, że w przypadku realizacji planowanych zjazdów z Wisłostrady, konieczne jest uniemożliwienie przejazdu ul. Dewajtis do ul. Marymonckiej.

Docelowo postuluje się o całkowite wyłączenie ruchu pojazdów silnikowych od ul. Marymonckiej do campusu UKSW i przekształcenie tego odcinka w ciąg pieszo-rowerowy. Jednocześnie prosi się o włączenie Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii we wszelkie prace projektowe dotyczące ul. Dewajtis i planowych dojazdów do UKSW.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy prosi Zarząd Dzielnicy Bielany o przesłanie niniejszego stanowiska do Prezydent m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Dyrekcji ZDM, Dyrekcji ZTM.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Michał Sikorski