Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

..autobusem.

Zmiany w regulaminie ZTM

Od pierwszego lipca 2004 dzięki pomysłowi grupy rowerowej w stowarzyszeniu Zielone Mazowsze oraz uporowi ekipy Centrum Zrównoważonego Transportu, która do końca wspierała pomysł na sesjach Rady Warszawy, można już wozić rowery nie tylko w warszawskim metrze, ale także w autobusach i tramwajach.

Radni Warszawy wraz z nowym regulaminem zgotowali wszystkim wożącym bagaż także jeszcze większy prezent, zwalniając z opłat wszelkie rodzaje bagażu w środkach komunikacji publicznej. Wszystko to, wraz z faktem, że dyrekcji ZTM wciąż nie udało się przeforsować w Radzie propozycji podwyżki cen biletów, składa się na ciekawą promocję komunikacji miejskiej w Warszawie.

Jak korzystać

Droga rowerzystko, drogi rowerzysto!

Od 1 lipca, za sprawą zmiany Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnej komunikacji zbiorowej, WOLNO Ci przewieźć rower nie tylko metrem, ale rowniez autobusem lub tramwajem Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Twój rower może być bagażem. A Ty możesz przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu (par. 14, p. 1). Jesteś jednak zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty (par. 18, p.1).

Pamiętaj więc o paru zasadach dobrego rowerowego wychowania, kiedy zamierzasz z tej możliwości skorzystać:

1. Rower w pojeździe stawiaj w miejscu przeznaczonym dla bagażu, oznaczonym znakiem wózka dziecięcego.

2. Nie wchodź z rowerem do autobusu lub tramwaju, jeśli widzisz, że nie ma tam dla Ciebie miejsca, czyli:

- kiedy autobus jest zatłoczony (najlepiej omijać godziny szczytu);

- kiedy miejsce przeznaczone do przewozu bagażu jest zajęte przez wózek dziecięcy lub inwalidzki;

3. Jeżeli twój rower jest brudny, np. zabłocony albo mokry, oczyść go przed wejściem. Zwracaj szczególną uwagę na koła i łańcuch. Pamiętaj, że zabrania się przewożenia w pojazdach oraz wnoszenia lub wprowadzania na teren stacji metra przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie (par. 15, p. 1)

4. W pojeździe ustaw rower tak, aby nie utrudniać innym pasażerom korzystania z pojadu (par. 17, p. 1). Rower staraj się postawić tak, aby łańcuch i tryby były skierowane do ściany pojazdu i odgrodzone od innych pasażerów ramą roweru. Nie blokuj rowerem miejsc siedzących, ponieważ zabronione jest umieszczanie bagażu na miejscach przeznaczonych do siedzenia (par. 14, p.2).

5. Umocuj rower tak, aby przy gwałtownych skrętach, czy hamowaniu nie przemieszczał się stwarzając zagrożenie dla innych pasażerów.

6. Zachowuj się kulturalnie i uprzejmie wyjaśniaj wątpliwości pasażerów co do możliwości podróży z rowerem w pojazdach komunikacji miejskiej.

Miłej jazdy życzy
Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze"