Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Drugi przetarg Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych na dostawę oraz montaż instalacji do produkcji biopaliw został rozstrzygnięty 19 października 2005 r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy HYDRAPESS Sp. z o.o. z Białych Błot. Oferta opiewa na 77 900 zł netto.