Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Pod koniec sierpnia ukazał się pierwszy numer biuletynu Centrum Zrównowazonego Transportu. Zielone Światło - taki jest tytuł kwartalnika - jest poświęcone promocji dobrych praktyk i rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku naturalnemu.

Pierwszy numer dedykowano głównie problemom kolei. W numerze m.in. wywiad z Andrzejem Kasiurą - członkiem zarządu Województwa Opolskiego ds. transportu, poradnik samorządowego koordynatora przewozów regionalnych, możliwości dofinansowania inwestycji na kolejach regionalnych.

Biuletyn jest bezpłatny i rozsyłany przede wszystkim do organów władz samorządów i administracji rządowej, a także przedsięborstw transportowych. W biuletynie istnieje możliwość umieszczania reklam. Szczegóły w dziale Biuletyn na stronie CZT.