Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

2013.05.13: Zielone Mazowsze do PKP

Dotyczy: przebudowy dworca Bydgoszcz Główna.

Prosimy o informację kiedy przewidują Państwo konsultacje społeczne projektu POIiŚ 7.1-54 Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy?

Ze skąpych publikacji prasowych na temat tego przedsięwzięcia wynika, że w ramach projektu planowana jest rozbiórka części środkowej budynku B (pomiędzy peronami 3 i 4) dworca Bydgoszcz Główna i zastąpienia jej nową kubaturą.

Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że budynek ten powstał w roku 1851. Jest zatem jednym z najstarszych dworców kolejowych w Polsce. Ściślej wówczas powstała część środkowa (którą planuje się rozebrać), a 10 lat później dobudowano dwa ryzality szczytowe. Tak się zatem składa, że planują państwo rozebrać akurat najstarszą część budynku, jednego z najstarszych dworców w Polsce.

Na dzień dzisiejszy jesteśmy przeciwni takiemu działaniu. Uważamy, że budynek B jako najstarszy i będący w całości oryginalną budowlą sprzed 150 lat (oryginalna, zabytkowa substancja), powinien zostać w całości poddany pieczołowitej restauracji, z odtworzeniem pierwotnego wystroju elewacji i wnętrz. Dopuszczalne są naszym zdaniem jedynie odstępstwa w wystroju wnętrz tam, gdzie oryginalne wykończenie nie zachowało się, usprawiedliwione dostosowaniem do nowego układu funkcjonalnego.

Natomiast na współczesną architekturę na terenie dworca naszym zdaniem również jest miejsce. Może ona być zastosowana do budynku zewnętrznego (od ul. Zygmunta Augusta), który całkowicie utracił substancję zabytkową obiektu z 1870 roku. Nie widzimy żadnych przeszkód dla dowolnego jego przekształcania czy nawet całkowitej rozbiórki.

2013.05.23: PKP odpowiada

Polskie Koleje Państwowe
Centrala Departament Inwestycji

Szanowni Państwo,

doceniając Państwa troskę o los obiektów dworcowych w województwie kujawsko-pomorskim pragnę poinformować, że plany inwestycyjne Spółki PKP S.A. dotyczące przebudowy budynków dworca Bydgoszcz Główna nie dotyczą kwestii poruszonej w przesłanym piśmie tj. częściowego wyburzenia budynku B.

Po analizach założeń wynikających z opracowanej w 2010,r. wielobranżowej koncepcji przebudowy zdecydowanie odstąpiono od jej realizacji. Zakładamy, że przy ścisłej współpracy z władzami miasta Bydgoszcz zostanie zrealizowany kolejny obiekt, który swym charakterem zintegruje się z układem przestrzennym i przyczyni się do znacznej poprawy obsługi ruchu pasażerskiego na terenie województwa i międzyregionalnego.

Z poważaniem,

Wojciech Rokicki
Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji