Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

W XXI wieku przy funduszach europejskich i nowoczesnym sprzęcie modernizacja linii kolejowych w Polsce trwa nawet 5 razy dłużej niż trwała ich budowa w XIX wieku – za pomocą łopat i furmanek. Porównaliśmy kilka najbardziej szokujących przypadków.

Wrocław – Opole 2:10

24 marca 1841 spółka Kolej Górnośląska (Oberschlesische  Eisenbahn Gesellschaft) uzyskała koncesję na budowę linii kolejowej z Wrocławia na Górny Śląsk (2 maja wmurowano kamień węgielny pod budowę dworca we Wrocławiu), a już 22 maja 1842 uruchomiono odcinek do Oławy, który 3 sierpnia wydłużono do Brzegu, a 29 maja 1843 r. do Opola. Dodajmy, że od 3 października 1846 r. pociągi kursowały już na całej trasie aż do Mysłowic (przebieg odcinka za Opolem zatwierdzono dopiero w październiku 1842 r.).

Modernizację linii rozpoczęto w roku 2000. 8 września 2005 roku całkowicie zakończono roboty na odcinku Opole Zachodnie – Brzeg. W ostatnim etapie zmodernizowano największe stacje na linii. Stację Oława oddano 21 kwietnia 2009 r., a stację Brzeg 12 stycznia 2010 r.

Kraków – Katowice 3:?

Kolej Krakowsko – Gónośląską (z Krakowa do Mysłowic, w których miała włączyć się w pruską Kolej Górnośląską) zbudowano w nieco ponad 3 lata. Dnia 1 marca 1844 roku został wystawiony dokument koncesyjny na budowę i eksploatację linii, latem tego roku ropoczęly się pierwsze roboty (12 października uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę dworca w Krakowie), a otwarcie nastąpiło 13 października 1847 roku.

Umowy na modernizację linii (podzielonej na 3 odcinki) w formule Projektuj i buduj podpisano na przełomie 2010 i 2011 r. z terminem realizacji do 2014 r. W listopadzie 2011 r. rozpoczęły się pierwsze roboty – rozbiórka jednego toru na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno-Szczakowa. Niestety wkrótce potem upadł główny wykonawca większości odcinków i roboty utknęły. Obecnie nikt nie podaje terminu zakończenia inwestycji. W Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2015 zaplanowano zakończenie inwestycji w 2015 r. Obecnie wydaje się to całkowicie nierealne.

Wrocław – Poznań 3:9

Decyzję o budowie linii kolejowej między Wrocławiem i Poznaniem podjęto w 1853 r. W tym samym roku koncesję na budowę otrzymała Kolej Górnośląska (Oberschlesische  Eisenbahn Gesellschaft). Regularne kursowanie pociągów w pełnej relacji rozpoczęło się 3 lata później, 27 października 1856 r.

Modernizacja linii rozpoczęła się w styczniu 2009 r. od odcinka Skokowa – Żmigród, na którym prace zakończyły się w połowie 2010 r. W maju 2011 r. podpisano umowę na roboty budowlane na pozostałych odcinkach na terenie województwa dolnośląskiego, mają się one zakończyć w czerwcu 2014 r. Zakończenie modernizacji odcinka na terenie Wielkopolski planowane jest na koniec 2017 roku.

Warszawa – Działdowo (- Gdańsk) 3:8

Odcinek Warszawa – Mława to część dawnej Kolei Nadwiślańskiej (Kowel – Chełm – Lublin – Warszawa - Mława), która została w całości wybudowana w niecałe 3 lata (rozpoczęcie w końcu 1874 r., otwarcie 24 lipca 1877 r.)

Na terenie Prus odcinek z Malborka do Gdańska wybudowano już w połowie XIX wieku jako część słynnego Ostbahnu, linii Berlin – Królewiec. Pozostałą, zasadniczą część wybudowało równolegle z budową Kolei Nadwiślańskiej prywatne Towarzystwo Kolei Malborsko – Mławskiej (Marienburg – Mlawkaer Eisenbahn Gesellschaft) – od razu jako dwutorową. Odcinek Malbork – Iława uruchomiono 1 sierpnia 1876 r., Iława – Montowo 1 września, Montowo – Działdowo w maju 1877 r., Działdowo – Mława 1 września 1877 r.

Pierwsze roboty w ramach modernizacji linii Warszawa – Gdańsk rozpoczęły się 15 sierpnia 2007 r. w ramach zadania Modernizacja odcinka Warszawa Wschodnia – Legionowo oraz modernizacja stacji Nasielsk. Zakończenie wszystkich robót na odcinku Warszawa – Działdowo według harmonogramu zamknięć torowych PKP PLK ma nastąpić 30.09.2015.

Warszawa – Radom 1,5:9

Budowę linii Warszawa – Radom rozpoczęto 19 marca 1933 r., a zakończono 25 listopada 1934 (po 20 miesiącach). Kiedy na odcinkach krańcowych trwały już roboty budowlane, na odcinku środkowym trasa linii nie była jeszcze przesądzona.

Modernizacja linii rozpoczęła się w roku 2007 od remontu odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa Służewiec. W latach 2010 - 2012 wybudowano tunel do lotniska im. Chopina. Modernizacja odcinka Warka – Radom ma zakończyć się do końca 2016 roku.