Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

W związku z trwającymi do 5 lutego konsultacjami społecznymi Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 dzielimy się dodatkowymi materiałami, jakie uzyskaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Centrum Zrównoważonego Transportu wystąpiło w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o przekazanie źródłowych danych, które zostały wykorzystane przy tworzeniu dokumentu, ale które w samej treści dokumentu nie są ujawnione. W szczególności chodziło nam o dwie sprawy:

1. W tekście mówi się o porównaniu czasów jazdy dla wszystkich (157) relacji pomiędzy wszystkimi stolicami regionalnymi dla dróg i dla kolei, dla stanu obecnego i dla stanu po realizacji przewidywanych w Dokumencie inwestycji. Uzyskaliśmy tabele z konkretnymi wartościami:

DOCX, 93 kB

2. W tekście podano listy rankingowe inwestycji z podaniem metodologii punktacji i opisaniem kryteriów, ale bez podania wartości ocen dla poszczególnych projektów. Uzyskaliśmy listy rankingowe z podaniem punktów zarówno łącznych, jak i w poszczególnych kryteriach:

XLSX, 40 kB

Mamy nadzieję, że opublikowane przez nas materiały okażą się pomocne przy analizie projektu dokumentu. Z treścią Dokumentu Implementacyjnego można zapoznać się na stronie:

www.srt-2020.pl