Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Do: Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury.

Dotyczy: planowanego przesunięcia środków w PO Infrastruktura i Środowisko z kolei na drogi.

W związku z pojawiającymi się wypowiedziami przedstawicieli rządu o planach przesunięcia 1 miliarda zł dofinansowania unijnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z projektów kolejowych na projekty drogowe prosimy o następujące informacje:

1. Które projekty kolejowe z listy podstawowej Listy Projektów Indywidualnych są zagrożone wycofaniem dofinansowania?

W szczególności, obserwując zamówienia spółki PKP PLK, nie zauważyliśmy dotąd zakontraktowania prac dla następujących projektów:

- POIiŚ 7.1-1.4. Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSMR, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego;

- POIiŚ 7.1-42. Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E65 – Południe, odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zebrzydowice/Zwardoń – granica państwa – faza II;

- POIiŚ 7.1-11.1. Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice – Kraków (w odniesieniu do odcinka Zabrze – Sosnowiec Jęzor);

- POIiŚ 7.1-19.1. Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom

- POIiŚ 7.1-21 Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki – Balice;

- POIiŚ 7.1-22.1. Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)

- POIiŚ 7.1-25. Budowa sieci telekomunikacji GSM-R zgodnie z NPW ERTMS;

- POIiŚ 7.1-40. Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw.

W szczególności projekty nr 1.4, 19.1, 22.1 oraz 40 uważamy za bardzo ważne i pilne, i nie wyobrażamy sobie braku ich realizacji do 2015 roku.

2. Jak wygląda stan przygotowania projektów kolejowych z listy rezerwowej Listy Projektów Indywidualnych i które z nich byłyby gotowe do uzyskania finansowania w zamian za projekty z listy rezerwowej oraz dla wykorzystania nadwyżki powstałej w wyniku oszczędności przetargowych?

W szczególności, za bardzo ważną i pilną uważamy realizację następujących projektów:

- POIiŚ 7.1-5. Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, odcinek granica Województwa dolnośląskiego – Poznań (według naszej wiedzy gotowa jest dokumentacja przedprojektowa co najmniej dla odcinka Czempiń – Poznań, gdzie prędkości ograniczone są nawet do 50 km/h)

- POIiŚ 7.1-10. Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Opole - Gliwice – Zabrze (zwłaszcza w odniesieniu do odcinka Opole – Kędzierzyn Koźle, gdzie prędkość ograniczona jest do 60 km/h);

- POIiŚ 7.1-35. Dostosowanie Centralnej Magistrali Kolejowej do prędkości 250 km/h na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie

- POIiŚ 7.1-23. Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Suwałki – Trakiszki – granica z Litwą

- POIiŚ 7.1-31. Modernizacja linii kolejowej CE 59 Wrocław – Zielona Góra - Kostrzyn - Szczecin, etap I (linia dedykowana dla ruchu towarowego). Odcinek Szczecin - Dolna Odra

- POIiŚ 7.1-32. Modernizacja linii kolejowej CE 59 Wrocław – Zielona Góra - Kostrzyn - Szczecin, etap I (linia dedykowana dla ruchu towarowego). Odcinek Wrocław – Głogów

Jednocześnie uważamy, że wszystkie środki przeznaczone w POIiŚ na projekty kolejowe powinny zostać wykorzystane na taki właśnie cel. I tak środki przeznaczone na projekty kolejowe (4,863 mld euro – dofinansowanie UE) są znacznie niższe od środków na projekty drogowe (11,104 mld euro – dofinansowanie UE, działania 6.1, 6.2 i 8.2) przy kilkudziesięcioletnich zaległościach inwestycyjnych na kolei i katastrofalnym stanie infrastruktury kolejowej. Dalsze zmniejszanie tej relacji na niekorzyść kolei będzie powodowało brak możliwości realizacji celów polityki transportowej Unii Europejskiej w zakresie podnoszenia roli przyjaznych środowisku środków transportu. Będziemy na to zwracać uwagę Komisji Europejskiej.

W przypadku braku gotowych projektów rezerwowych dla pełnego wykorzystania środków w działaniu 7.1 proponujemy, podobnie jak to było w okresie 2004-2006, przygotowanie projektu likwidacji „wąskich gardeł”. Projekt taki z uwagi na wykonywanie jedynie wymiany nawierzchni torowej charakteryzuje się krótkim czasem przygotowania (brak konieczności uzyskania decyzji administracyjnych), jak i realizacji. Dlatego jest jeszcze czas na przygotowanie i realizację takiego projektu. Powinien on obejmować co najmniej następujące zadania:

- Linia nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny (CE59) odcinki toru nr 1 od Brzegu Głogowskiego do Czerwieńska (i Rzepina) – km 116,000–139,073, km 148,349– 154,990, km 165,740–169,360, km 172,074–189,864 – najbardziej wyeksploatowane odcinki linii (prędkości 30 i 40 km/h na obu torach), łącznie ok. 53 tkm – koszt ok. 95 mln zł, skrócenie czasu jazdy o ok. 35 min.

- Linia nr 144 na odc. Fosowskie – Opole Główne (32 km) oraz linia nr 61 na odc. Lubliniec Fosowskie (24 km) i Koniecpol – Częstochowa Stradom (46 km, tor nr 2) – razem ok. 100 tkm, koszt ok. 180 mln zł, zadanie umożliwiłoby na całym odcinku Włoszczowa – Opole uzyskanie na jednym torze prędkości 120 km/h i skrócenie czasu jazdy na trasie Warszawa – Wrocław poniżej 4 godzin (dla lokomotywy z prędkością maksymalną 160 km/h).

- Linia nr 16 Łódź Widzew – Zgierz – Kutno na odc. Zgierz - Kutno (prędkość szlakowa 70 km/h, do wymiany ok. 75 tkm w km 14,200–68,882 – koszt ok. 135 mln zł, skrócenie czasu jazdy o ok. 25 min.).

- Linia nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, odc. Jaworzyna Śląska – Wałbrzych Miasto (tor nr 2, km 49,480–64,500) oraz Boguszów Gorce – Marciszów (tor nr 2, km 88,675–04,500) – odcinki, gdzie na obu torach jest 30 lub 40 km/h, łącznie ok. 31 tkm – koszt ok. 55 mln zł, skrócenie czasu jazdy o ok. 25 min.

Prosimy o pilną odpowiedź.