Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Eurostat podał niedawno dane o transporcie za 2011 rok. Wynika z nich, że Polacy i Litwini najczęściej w Europie wybierają podróż samochodem.

Dane Eurostatu o tzw. modal split (po polsku jeszcze gorzej: podziale zadań przewozowych) obejmują podróże na terenie każdego kraju wykonane za pomocą samochodów osobowych, autobusów i transportu szynowego (nie uwzględnia się zatem podróży rowerem oraz pieszo) mierzone liczbą pasażerokilometrów (czyli uwzględnia się nie tylko liczbę przewiezionych pasażerów, ale także odległość na jaką zostali przewiezieni).

Udział samochodów osobowych w przewozach osób w 2011 roku wg Eurostat.

Największy udział podróży samochodem osobowym odnotowano na Litwie (90,8%), a zaraz po niej w Polsce (89,1%). Oznacza to, że w tych krajach rola transportu publicznego jest najmniejsza. Co ciekawe, Polskę pod względem udziału transportu publicznego prześcigają nawet kraje, które w ogóle nie mają kolei np. Cypr i Malta, lub mają w stanie szczątkowym. W krajach tych za to transport autobusowy odgrywa istotną rolę. Tymczasem w Polsce w cieniu systematycznego spadku udziału kolei w przewozach (z 30,6% w 1990 – wówczas to był najlepszy wynik wśród krajów porównywanych przez Eurostat! - przez 15,5% w 1995, 11,7% w 2000 do 5,0% w 2011) zachodzi w ciszy ostatnio jeszcze gwałtowniejszy spadek udziału przewozów autobusowych (z 15,4% w 2000 roku do 5,9% w 2011 r.)

W 2011 r. w porównaniu do roku poprzedniego oba sektory transportu publicznego zmniejszyły udział w przewozach w Polsce – kolejowy z 5,2% do 5,0%, a autobusowy z 6,4% do 5,9%.

Wysoki udział samochodu osobowego w przewozach pasażerskich w Polsce jest ewenementem w naszym regionie. W Czechach i na Słowacji udział ten jest dużo niższy (74,4% i 77,3%), podobnie w Austrii (78,9%), a na Węgrzech w ogóle najniższy w Unii – 63,4%. Niższy udział występuje tylko w również porównywanej przez Eurostat Turcji – 59,4%. Jeden z najniższych udziałów samochodu występuje także w jednym z najbogatszych krajów (PKB/mieszkańca) na kontynencie – Szwajcarii (77,2%), w której udział kolei jest najwyższy spośród badanych krajów (17,6%).