Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Jak poinformował nas członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA Aleksander Wołowiec, w dokumentach przetargowych dla wykonania prac projektowych dla linii E75 odcinek Sadowne – Czyżew zostały wprowadzone poniższe zmiany:

- W pkt. 8.2.1. Personel i wymagania – dodano koordynatora z branży architektury;

- W pkt. 10.3.4 i 10.9.5 - zgodnie z Państwa sugestią zostanie zamieszczony zapis: Zamawiający wymaga, aby projektowane budowle wraz z wyposażeniem cechowała dopracowana architektura i wzornictwo z zastosowaniem współczesnych form i trwałych materiałów o podwyższonym standardzie: szkła, aluminium, drewna, drewna klejonego, stali nierdzewnej, okładzin ceramicznych, blach perforowanych, blach cynkowych lub tytanowych.

- W PFU w pkt. 3.6. System telewizji użytkowej - zostanie skorygowany zapis: W celu obserwacji i rejestracji zdarzeń na przejazdach kolejowych kategorii A i B i przystankach osobowych należy stosować systemy telewizji użytkowej TVu.

Powyższe zapisy będą także wprowadzone do przetargu na odcinek Czyżew – Białystok.

Jednocześnie analogicznych zapisów nie wprowadzono do przetargu na linię Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki, argumentując, że zapisy o konieczności zachowania istniejącej architektury oraz nawiązania do niej w przypadku nowych obiektów i ochrona konserwatora zabytków będą wystarczające.

Zapisy te wprowadzono na nasze wnioski, wyrażone w apelu do prezesa spółki z połowy kwietnia [zobacz >>>] oraz w pytaniach do specyfikacji przetargowej. Być może nie bez znaczenia okazało się osobiste zaangażowanie, o które poprosiliśmy ministra Andrzeja Massela. Wszystkim, którzy przyczynili się do pozytywnego rozpatrzenia naszych postulatów, gorąco dziękujemy.

Mamy nadzieję, że wskazanie przez nas źródła problemu niskiej jakości architektury przystanków kolejowych przyniesie trwałe efekty również na przyszłość i następne przetargi będą już powielały zapisy wprowadzone teraz dla odcinków Sadowne - Czyżew i Czyżew - Białystok.