Centrum Zrownoważonego Transportu - projekt stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Do: Andrzej Massel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury.

W nawiązaniu do Pana wypowiedzi zacytowanej na portalu internetowym Rynek Kolejowy 2011.02.11 oraz w Życiu Warszawy 2011.02.14 o rzekomych kłopotach związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla modernizacji linii kolejowej Warszawa – Radom, w szczególności dla odcinka Warka – Radom, który przebiega w obszarach Natura 2000, prosimy o wskazanie źródła podanej przez Pana informacji, że dla inwestycji tej należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Informujemy, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia została już dawno wydana. Decyzję tę, obejmującą cały odcinek linii Warszawa Okęcie – Radom – Kielce w granicach Województwa Mazowieckiego, wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 20.02.2009 r. z numerem RDOŚ-14-WOOŚ-II-BP-6613-004/08.

Ponieważ przedmiotowa linia kolejowa nie należy do transeuropejskiej sieci kolei konwencjonalnych ani kolei dużych prędkości - nie zalicza się do tzw. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) i w związku z tym nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na etapie pozwolenia na budowę. Taki obowiązek nie został również nałożony treścią decyzji RDOŚ z dnia 20 lutego 2009 r.

Prosimy o sprawdzenie czy w przedmiotowej sprawie nie jest Pan minister wprowadzany w błąd.

Ponadto zwracamy uwagę, że o ile przedmiotowa decyzja rzeczywiście nakłada obowiązek prowadzenia wszystkich prac na terenie w granicach obszarów Natura 2000: OSOP Dolina Pilicy PLB 140003 oraz SOOS Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016 wyłącznie poza okresem rozrodczym ptaków (25 sierpnia - 28 lutego), to linia kolejowa przecina obszary te na długości łącznie jedynie ok. 2 km. Trudno zatem ograniczeniami, które dotyczą jedynie 2 z 46 km odcinka Warka – Radom, tłumaczyć odłożenie modernizacji tego odcinka.